Avertisment

Paginile noastre de Internet servesc pentru furnizarea de informaţii despre compania noastră, produsele şi serviciile noastre. Ele au fost cercetate şi verificate cu mare atenţie şi sunt actualizate în permanenţă. Făcând abstracţie de propriul nostru interes în a menţine toate datele conţinutului corecte, complete şi cu caracter imediat, din păcate nu ne putem asuma nicio responsabilitate explicită sau implicită pentru ele. Aceste pagini oferă doar informaţii generale şi nu pot înlocui sub nicio formă orice fel de sfaturi medicale, comerciale sau de altă natură. Din acest motiv, afirmaţiile referitoare la sau compensaţiile pentru orice fel de pagube care ar rezulta direct sau indirect din utilizarea paginilor de Internet şi a informaţiilor conţinute acolo sunt excluse.

Dacă paginile noastre de Internet conţin sau fac referinţă la informaţii de la terţe părţi, atunci aceste informaţii nu trebuie percepute ca reprezentând recomandări din partea noastră. Deoarece noi nu verificăm acurateţea, actualizarea sau valoarea legală a acestor informaţii este de la sine înţeles că nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru ele.

Programul, conţinutul său, datele, imaginile, etc. sunt protejate prin drepturi de autor sau prin alte drepturi industriale de proprietate. Dorim, de asemenea, să menţionăm că toate numele de produse şi alte nume marcate în consecinţă sunt protejate de legea mărcilor înregistrate. Orice utilizare, inclusiv reproducerea, distribuţia şi procesarea sunt permise numai în limitele stipulate de lege şi numai cu aprobarea persoanei îndreptăţite.

Ne rezervăm dreptul explicit de a schimba oricând conţinutul paginilor de Internet.

© BERLIN-CHEMIE AG